Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Somija

Šajā lapā sniegta informācija par to, kā atrast tulku tieslietu jomā vai zvērinātu tulkotāju Somijā.

Saturu nodrošina
Somija

Valsts Izglītības pārvalde uztur tulku tieslietu jomā reģistru, kurā iekļauj tulkus tieslietu jomā, ko apstiprinājusi tulku tieslietu jomā reģistra valde. Publiskajā reģistrā ir ietverta tikai informācija par tulkiem, kuri ir piekrituši viņu datu publiskošanai.

Zvērinātu tulkotāju eksaminācijas padome uztur zvērinātu tulkotāju reģistru.

Kāda informācija ir pieejama Somijas tulku un tulkotāju datubāzēs?

Tulku tieslietu jomā reģistrā ir norādīts tulka vārds, valodu pāris un darbības ģeogrāfiskais apgabals. Tulku tieslietu jomā publiskajā reģistrā ir ietverta tikai informācija par tulkiem, kuri ir piekrituši viņu datu publiskošanai internetā.

Zvērinātu tulkotāju reģistrā ir norādīts tulkotāja vārds, dzīvesvietas pašvaldība un valodas, ar kurām viņš strādā kā zvērināts tulkotājs.

Vai piekļuve Somijas tulku un tulkotāju datubāzēm ir bez maksas?

Jā, piekļuve Somijas tulku tieslietu jomā reģistram un zvērinātu tulkotāju reģistram ir bez maksas.

Kā meklēt tulku tieslietu jomā un zvērinātu tulkotāju Somijā?

Varat meklēt tulkus un tulkotājus reģistros, izmantojot šādus meklēšanas kritērijus:

  • valodu pāris,
  • tulkotāja vai tulka vārds.

Jūs varat arī meklēt tulku tieslietu jomā reģistrā pēc provinces.

Saites

Tulku tieslietu jomā reģistrs: https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Zvērinātu tulkotāju reģistrs: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Lapa atjaunināta: 08/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.