Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Vācija

Šajā iedaļā sniegtā informācija jums palīdzēs atrast tulkotāju un tulku tieslietu jomā Vācijā.

Saturu nodrošina
Vācija

Kā atrast tiesu tulkotāju vai tulku Vācijā?

Federālajā tulku un tulkotāju datubāzē ir iekļauti visi tulki un tulkotāji, kas Vācijas Federatīvās Republikas federālajās zemēs ir vispārēji zvērināti, publiski iecelti vai apstiprināti.

Kārtība, kādā tulki un tulkotāji tiek zvērināti, publiski iecelti vai apstiprināti, ir noteikta Vācijas Federatīvās Republikas federālo zemju tiesību aktos, un tādējādi dažādās federālajās zemēs uz to attiecas atšķirīgas prasības.

Vai tulku un tulkotāju reģistra aplūkošana ir bez maksas?

Jā.

Kā meklēt tiesu tulkotāju/tulku Vācijā?

Pastāv iespēja meklēt noteiktus tulkus un tulkotājus pēc viena vai vairākiem no šiem kritērijiem: vārds/uzvārds, vieta vai valoda. Pēc tam, kad rezultātu sarakstā izvēlēts noteikts ieraksts, tiek parādītas sīkākas ziņas, piemēram, piedāvātās valodas un kontaktinformācija.

Saites

http://www.justiz-dolmetscher.de/

http://www.justiz-uebersetzer.de/

http://www.gerichts-dolmetscher.de/

http://www.gerichts-uebersetzer.de/

http://www.gerichtsdolmetscherverzeichnis.de/

http://www.gerichtsuebersetzerverzeichnis.de/

Lapa atjaunināta: 13/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.