Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas grieķu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Grieķija

Grieķijā nav tīmekļa vietnes, kurā būtu pieejams tulku vai tulkotāju tieslietu jomā saraksts. Šobrīd notiek mūsu datubāzu un to elektronisko saskarņu izveides process.

Saturu nodrošina
Grieķija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā Grieķijā atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā

Tulku un tulkotāju darbību Grieķijas tiesās regulē Grieķijas Kriminālprocesa kodeksa 233.–238. pants. Tulkus un tulkotājus ieceļ kompetentā tiesa no attiecīgā saraksta, ko ik gadu izstrādā Pirmās instances tiesa un apstiprina Apelācijas tiesa. Ārkārtīgi steidzamos gadījumos ieceļ tulkus, kas nav ietverti minētajos sarakstos.

Attiecībā uz Civilprocesu Civilprocesa kodeksa 252. pantā ir paredzēts, ka gadījumā, ja liecinieks, eksperts vai puse tiesvedībā nepārvalda grieķu valodu, tiesa ieceļ tulku. Līdzīgs noteikums ir ietverts Administratīvā procesa kodeksa 137. pantā.

Jāņem vērā, ka pastāv Grieķijas Ārlietu ministrijas tulkošanas dienests, kura uzdevums saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem ir publisku un privātu dokumentu oficiāla tulkošana.

Citu valstu publiskos dokumentus tulko tikai tad, ja to valstu dokumentiem, kuras ir 1961. gada Hāgas konvencijas (Grieķijā ratificēta ar Likumu Nr. 1497/1984, publicēts Oficiālajā Valdības Vēstnesī, I sērija, Nr. 188) puses, ir "Apostille" zīmogs. Visus citus ārvalstu dokumentus jāapliecina Grieķijas konsulārajā dienestā dokumenta izcelsmes valstī vai šīs valsts konsulārajā dienestā Grieķijā.

Tulkošana ir maksas pakalpojums. Pakalpojuma izmaksas nosaka Ārlietu ministra vietnieks.

Turklāt saskaņā ar Juridisko profesiju kodeksu (36. pants likumā Nr. 4194/2013, publicēts oficiālajā laikrakstā, I sērija, Nr. 208) juriskonsulta darbs ietver svešvalodā sagatavotu dokumentu tulkošanu grieķu valodā un grieķu valodā sagatavotu dokumentu tulkošanu jebkurā svešvalodā. Tulkojumiem ir pilns spēks jebkurā tiesā vai citā iestādē, ja tiem ir pievienota tulkotā dokumenta apliecināta kopija un ja juriskonsults apliecina, ka viņš/viņa pienācīgā līmenī pārvalda to valodu, no kuras vai kurā ir tulkots dokuments.

Vai pieeja tulku datubāzei ir bezmaksas?

Grieķijā nepastāv centralizēta datu bāze, kurā iekļauti Grieķijas tulkotāji/tulki tieslietu jomā.

Tomēr pastāv Grieķijas Tulkotāju asociācijas (Starptautiskās Tulkotāju federācijas, “FIT”, biedrs) locekļu datu bāze, kurā ietverti profesionāli tulkotāji (daži no tiem ir arī tulki). Šajā datu bāzē lietotāji var meklēt tulku/tulkotāju pēc attiecīgās valodas un darbības apgabala.

Turklāt datus par profesionāliem tulkotājiem katrā Grieķijas apgabalā var atrast Grieķijas Profesionālo tulkotāju – Jonijas Universitātes absolventu – asociācijas (FIT biedrs) datu bāzē, un tās locekļi specializējas divās vai trīs valodās: angļu, franču un vācu (informāciju par šīs asociācijas locekļu valodu specializāciju var iegūt no asociācijas).

Kā Grieķijā atrast tulku tieslietu jomā

Skatīt iepriekš tekstā.

Attiecīgās saites

Lapa atjaunināta: 03/07/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.