Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Īrija

Saturu nodrošina
Īrija

Īrijas Tulkotāju un tulku asociācija (ITIA) tika izveidota 1986. gadā, un tā ir vienīgā profesionālā apvienība Īrijā, kas pārstāv praktizējošu tulkotāju un tulku intereses.

ITIA datubāzē ir iekļautas personas, kas ir kvalificētas un reģistrētas, lai strādātu par tulkotājiem un tulkiem tieslietu jomā.

ITIA tīmekļa vietnei var piekļūt šeit: https://www.translatorsassociation.ie/, kur, lai atrastu tulku vai tulkotāju tieslietu jomā, var veikt meklēšanu sarakstā “no valodas” “uz valodu”.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Lapa atjaunināta: 18/01/2024

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.