Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Itālija

Saturu nodrošina
Itālija

Itālijā nav tulkotāju vai tulku valsts datubāzes. Tādējādi Itālijas tiesu iestādēm ir iespēja brīvi izvēlēties tulkotājus un tulkus, ko tās uzskata par piemērotiem.

Lapa atjaunināta: 24/02/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.