Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Lietuva

Lietuvā nav tulkotāju vai tulku datubāzes.

Saturu nodrošina
Lietuva

Kā atrast tulkotāju tieslietu jomā Lietuvā

Tiesas procesa laikā tulkotāju/tulku nodrošinās tiesa.

Personīgām vajadzībām tulkotājus un tulkus var atrast šeit:

Lapa atjaunināta: 07/04/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.