Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Luksemburga

Šajā iedaļā sniegtā informācija jums palīdzēs atrast tulkotāju un tulku tieslietu jomā Luksemburgā.

Saturu nodrošina
Luksemburga

Kā atrast juridisko tulkotāju vai tulku Luksemburgā?

Tieslietu ministrijas rīcībā ir aktualizēts zvērinātu tulku un tulkotāju saraksts. Šo sarakstu var aplūkot Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē, un tajā ir iekļauta arī vispārēja informācija.

Vai piekļuve Luksemburgas tulkotāju datubāzei ir bez maksas?

Tulku un tulkotāju datubāze ir pieejama bez maksas.

Saites

Tieslietu ministrija

Lapa atjaunināta: 20/11/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.