Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas nīderlandiešu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Nīderlande

Šajā lapā ir sniegta informācija par zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrāciju Nīderlandē un minētā reģistra papildināšanu.

Saturu nodrošina
Nīderlande
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Zvērinātu tiesu tulku un tulkotāju likums

Nīderlandē piemēro Zvērinātu tiesu tulku un tulkotāju likumu (Wet beëdigde tolken en vertalers - Wbtv). Tas nosaka normas un noteikumus zvērinātiem tulkiem, kuri sniedz pakalpojumus, mutiski tulkojot teikto no citas valodas, un zvērinātiem tulkotājiem, kuri sniedz pakalpojumus, rakstiski tulkojot tekstu no citas valodas.

Tulku un tulkotāju profesija ir brīvā profesija, kas nozīmē to, ka principā neatkarīgi no izglītības vai profesionālās pieredzes ikviens var sākt strādāt par neatkarīgu tulku vai tulkotāju. Jums nav jāreģistrējas Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrā (Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)), lai strādātu šajā profesijā. Rbtv ir datubāze, kurā iekļauta detalizēta informācija par zvērinātiem tulkiem un tulkotājiem Nīderlandē; to pārvalda Zvērinātu tulku un tulkotāju birojs (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Jums jābūt reģistrētam Rbtv, lai varētu strādāt par zvērinātu tulku vai tulkotāju.

Kāda informācija ir ietverta Nīderlandes Tulkotāju reģistrā?

Saskaņā ar Zvērinātu tiesu tulku un tulkotāju likuma 2. pantu, Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrā ir ietverta šāda detalizēta informācija par katru reģistrēto tulku vai tulkotāju:

  1. kontaktinformācija,
  2. tas, vai persona ir tulks vai tulkotājs,
  3. oriģinālvaloda(s) vai mērķvaloda(s), ar kurām tulks vai tulkotājs strādā, un
  4. citas īpašas prasmes, ko tulks vai tulkotājs ir uzskatījis par lietderīgu norādīt reģistrā.

Kurš ir atbildīgs par tulkotāju reģistru?

Galīgā atbildība par reģistru ir Tieslietu un Drošības ministrijai; tomēr kompetence lemt par ierakstiem reģistrā ir Zvērinātu tulku un tulkotāju birojam.

Vai piekļuve Nīderlandes Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve ir bez maksas.

Kā atrast tulkotāju tieslietu jomā Nīderlandē

Meklēšanu datubāzē var veikt, izmantojot vārdu vai valodu kombinācijas.

Papildu saites

Zvērinātu tulku un tulkotāju birojs

Zvērinātu tulku un tulkotāju reģistrs

Lapa atjaunināta: 30/09/2022

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.