Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2024. gada beigām.

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Ziemeļīrija

Šī nodaļa palīdzēs atrast tulkotāju vai tulku tieslietu jomā Ziemeļīrijā.

Saturu nodrošina
Ziemeļīrija

Pašlaik Ziemeļīrijā nav centralizētas tulkotāju vai tulku datubāzes. Taču savām vajadzībām atbilstīgo var meklēt daudzos decentralizētos reģistros un sarakstos, tostarp:

Saites

Valsts dienesta tulku nacionālais reģistrs

Policijas un tiesas tulku asociācija

Rakstveida un mutvārdu tulkošanas institūts

Lapa atjaunināta: 16/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.