Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Polija

Šajā tīmekļa vietnē atrodamā informācija palīdzēs atrast juridisko tulku vai tulkotāju Polijā.

Saturu nodrošina
Polija

Kādas iespējas piedāvā Polijas tulkotāju datubāze?

Polijā ir:

 • zvērinātu tulkotāju un tulku saraksts, ko uztur Polijas Tieslietu ministrija
 • tulkotāju un tulku datubāze, ko pārvalda Polijas Tulku asociācija (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich)
 • tulkotāju un tulku saraksts, ko uztur Polijas Zvērinātu un specializētu tulkotāju un tulku biedrība TEPIS (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS)
 • Baltijas tulkotāju asociācijas (Bałtyckie Stowarzyszenie Tłumaczytulkotāju un tulku datubāze
 • tulkotāju un tulku saraksts, ko uztur Ļubļinas Tulkotāju un tulku asociācija (Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy)

Vai piekļuve Polijas tulkotāju datubāzei ir bez maksas?

Jā, piekļuve datubāzēm ir bez maksas.

Kā meklēt juridisko tulkotāju vai tulku Polijā?

Zvērinātu tulkotāju un tulku datubāze

Zvērinātu tulkotāju un tulku datubāzē tulkotāju vai tulku var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • uzvārds
 • tulkošanas veids
 • pilsēta
 • valoda

Tulkotāju un tulku datubāze

Tulkotāju un tulku datubāzē tulkotāju vai tulku var meklēt pēc šādiem kritērijiem:

 • uzvārds
 • pilsēta
 • valoda
 • specializācija (mutiskā tulkošana, literārā tulkošana, juridiskā tulkošana)
Lapa atjaunināta: 07/12/2023

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.