Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Slovēnija

Šī tīmekļa vietne sniedz jums pārskatu par zvērināto tulku datubāzi Slovēnijā.

Saturu nodrošina
Slovēnija

Kādu informāciju glabā Slovēnijas zvērināto tulku reģistrā?

Tieslietu ministrija pārvalda zvērināto tulku reģistru. Slovēnijas tiesību aktos nav nošķīruma starp tulkiem un tulkotājiem. Visiem zvērinātajiem tulkiem ir jāspēj tulkot gan mutiski, gan rakstiski.

Zvērināto tulku reģistrā ir iekļauti šādi publiski dati:

 • Vārds
 • Uzvārds
 • Adrese
 • Pasta indekss
 • Pilsēta
 • Tālrunis
 • E-pasts
 • Valoda

Reģistrā ir atrodama arī informācija, kas nav publiski pieejama:

 • Amats
 • Iecelšanas datums
 • Profesija
 • Dzimšanas datums un vieta
 • Personas kods
 • Dati par nodarbinātību vai citu statusu

Vai Slovēnijas tulku datubāze ir pieejama bez maksas?

Jā. Datubāze ir pieejama bez maksas.

Kā atrast zvērinātu tulku Slovēnijā.

Zvērināto tulku datubāzei ir integrēts meklēšanas rīks, kas nodrošina piekļuvi visiem publiski pieejamajiem datiem, tādējādi meklēšana ir iespējama, izmantojot šādus parametrus:

 • Uzvārds
 • Vārds
 • Pilsēta
 • Tālrunis
 • Valoda

Meklēšanas rezultātus var filtrēt pēc (vienas) atsevišķas valodas.

Saistītas saites

Zvērināti tulki - reģistrs

Lapa atjaunināta: 08/12/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.