Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas spāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Spānija

Šī nodaļa paredzēta, lai palīdzētu Jums atrast tulku vai juridisko tekstu tulkotāju Spānijā.

Saturu nodrošina
Spānija
Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Kā atrast tulku vai juridisko tekstu tulkotāju Spānijā?

Spānijā nav vispusīga tiesiskā regulējuma par zvērinātiem tulkiem un tulkotājiem.

Konstitutīvā likuma par tiesu varu 231.5 pants precizē, ka “mutiskos tiesas procesos par tulku var iecelt jebkuru personu, kas runā procesā lietotajā valodā un iepriekš ir devusi zvērestu vai apsolījusi tulkot precīzi”.

Kriminālprocesa kodeksa 440. pants nosaka tiesības saņemt tulka atbalstu, savukārt 441. pantā teikts: “Tulks ir jāizvēlas no attiecīgi kvalificētām personām, ja tādas ir konkrētajā apvidū. Ja tādu personu nav, par tulku var nozīmēt attiecīgās valodas skolotāju, bet gadījumā, ja tāda nav, — jebkuru personu, kas runā attiecīgajā valodā.”

Kriminālprocesa kodeksa 762.8 pantā teikts: “Ja apsūdzētais vai liecinieki nesaprot spāņu valodu vai nerunā tajā, piemērojama 398., 440. un 441. pantā noteiktā procedūra. Nav nepieciešams, lai tulkam būtu oficiāla kvalifikācija.”

Parasti civillietās un krimināllietās ar juridisko palīdzību tulkotāja vai tulka pakalpojumus apmaksā Tieslietu ministrija (vai autonomie apgabali ar pilnvarām tieslietu jomā), bet civilprocesos bez juridiskās palīdzības izdevumus par tulkotāja vai tulka pakalpojumiem sedz prasītājs. Tulku pakalpojumi tiek izmantoti arī administratīvajos tiesas procesos, piemēram, saistībā ar patvēruma pieteikumiem.

Lai kvalificētos par zvērinātu tulkotāju vai tulku, jānokārto Ārlietu ministrijas organizēts eksāmens. Personas, kas ir ieguvušas šo kvalifikāciju, ir pilnvarotas veikt oficiālus tulkojumus.

Vai piekļuve tulkotāju datubāzei Spānijā ir par brīvu?

Spānijā nav datubāzes, kurā būtu apkopota informācija par tulkiem un tulkotājiem.

Kā atrast juridisko tekstu tulkotāju Spānijā?

Tomēr Ārlietu un sadarbības ministrija publicē to personu sarakstu, kuras ir nokārtojušas zvērinātu tulku eksāmenu.

Ar sarakstu var iepazīties bez maksas, un tas ietver valodu un katras valodas tulkotāju sarakstu alfabēta kārtībā.

Saistītās saites

ZVĒRINĀTU TULKOTĀJU SARAKSTS

Lapa atjaunināta: 11/03/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.