Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Tulkotāji un tulki tieslietu jomā

Zviedrija

Šī sadaļa palīdzēs atrast tulku vai tulkotāju tieslietu jomā Zviedrijā.

Saturu nodrošina
Zviedrija

Kas ir Zviedrijas tulku un tulkotāju reģistrs?

Zviedrijas sertificēto tulku un tulkotāju datubāze pieder Zviedrijas Juridisko, finanšu un administratīvo pakalpojumu aģentūrai (Kammarkollegiet), kas to uztur.

Datubāzē iekļauts sertificētu tulku un tulkotāju saraksts, kuri ir pilnvaroti tulkot tikai no zviedru valodas vai uz zviedru valodu. Persona var būt sertificēta attiecībā uz vairākām valodām. Sertificētam tulkam var būt piešķirta atļauja strādāt kādā īpašā nozarē kā tiesas tulkam un/vai tulkam medicīnas nozarē.

Vai piekļuve Zviedrijas tulku un tulkotāju reģistram ir bez maksas?

Jā, piekļuve Zviedrijas sertificēto tulku un tulkotāju datubāzei ir bez maksas.

Kā meklēt sertificētu tulku vai tulkotāju Zviedrijā?

Tulkus var meklēt pēc valodas, noteiktas kompetences jomas, apgabala (lēnes) vai uzvārda. Tulkotājus var meklēt pēc valodas, uzvārda apgabala (lēnes) vai tulkotāja numura.

Lapa atjaunināta: 04/03/2013

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.