Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Bulgaru ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Bulgarija

Il-Bulgarija m'għandhiex bażi ta' data ta' tradutturi u interpreti.

Il-kontenut ipprovdut minn
Bulgarija
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Attwalment, m'hemm stabbilita l-ebda bażi ta' data elettronika ta' interpreti ġudizzjarji. Madankollu, l-interpreti jistgħu jipparteċipaw fi proċedimenti tal-qorti bħala esperti. L-istatus tal-esperti huwa stabbilit fir-Regolament Nru 1 tas-16 ta' Jannar 2008 dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Kwalifika u r-Rimunerazzjoni ta' Esperti (maħruġ ill-Kunsill Ġudizzjarju Suprem, Prom. SG 11/5 Frar 2008). F'kull qorti, hemm lista tal-persuni li jistgħu jipparteċipaw bħala esperti fil-proċedimenti tal-qorti (inklużi tradutturi u interpreti).

Il-proposti għall-inklużjoni ta' speċjalisti (inklużi tradutturi u interpreti) fuq il-listi tal-esperti jistgħu jsiru minn:

  • Ministeri
  • Dipartimenti
  • Istituzzjonijiet
  • Muniċipalitajiet
  • Organizzazzjonijiet professjonali u oħrajn, u
  • Istituzzjonijiet xjentifiċi.

Huma jistgħu jiġu indirizzati lill-president tal-qorti distrettwali jew amministrattiva rilevanti.

L-aħħar aġġornament: 09/03/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.