Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: iċ-Ċekl-Ingliżil-Franċiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Ċipru

It-traduzzjonijiet isiru bl-għajnuna ta’ tradutturi esterni mniżżla f’elenku miżmum mill-Uffiċċju tal-Istampa u tal-Informazzjoni (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) u jiġu ċċertifikati minn tradutturi bil-ġurament. L-Uffiċċju tal-Istampa u tal-Informazzjoni (UII) huwa dipartiment tal-Ministeru tal-Intern (Υπουργείο Εσωτερικών). L-iskop tal-UII huwa li jipprovdi informazzjoni kontinwa u oġġettiva lill-midja internazzjonali u liċ-ċittadini ta’ Ċipru dwar kwistjonijiet relatati ma’ Ċipru u mal-Kwistjoni ta’ Ċipru, permezz tal-forom ġodda kollha tat-teknoloġija tal-informazzjoni, sabiex jipprojjetta b’suċċess il-gvern u xogħlu u jipprovdi informazzjoni globali liċ-ċittadini dwar kwistjonijiet relatati mal-integrazzjoni ta’ Ċipru fl-Unjoni Ewropea. L-UII għandu wkoll ir-responsabbiltà li jipproduċi materjal informattiv bħal fuljetti, films u CDs. Uħud mid-dipartimenti tal-UII jittrattaw direttament ma’ u jaqdu lill-pubbliku. Wieħed minn dawn huwa d- Dipartiment tat-Traduzzjonijiet (Κλάδος Μεταφράσεων).

Il-kontenut ipprovdut minn
Ċipru
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

DIPARTIMENT TAT-TRADUZZJONIJIET

Id-Dipartiment tat-Traduzzjonijiet tal-UII ilu jipprovdi servizzi ta’ traduzzjoni sa mill-1990, meta ġie stabbilit b’deċiżjoni tal-Kunsill Ministerjali sabiex tkun sodisfatta d-domanda għal traduzzjonijiet kemm fis-setturi privati kif ukoll f’dawk pubbliċi.

Il-persunal fid-dipartiment dejjem jaġixxi skont il-liġijiet u r-regolament, mingħajr preġudizzju jew diskriminazzjoni, u jagħmel kull sforz possibbli biex jipprovdi servizz immedjat.

TRADUZZJONIJIET IĊĊERTIFIKATI

Id-Dipartiment tat-Traduzzjonijiet jittrattata t-traduzzjonijiet ta’ dokumenti/testi li ġeneralment jeħtieġu ċertifikazzjoni uffiċjali. Jiġu offerti traduzzjonijiet iċċertifikati fil-lingwi li ġejjin:

 • Il-Grieg
 • L-Ingliż
 • Il-Franċiż
 • Ir-Russu
 • Il-Ġermaniż
 • It-Taljan
 • L-Għarbi
 • Il-Pollakk
 • Ir-Rumen
 • Is-Serb
 • Il-Bulgaru
 • L-Ungeriż
 • L-Olandiż
 • L-Ispanjol
 • Iċ-Ċiniż
 • L-Iżvediż
 • Iċ-Ċek
 • L-Islovakk
 • It-Tork
 • Il-Portugiż
 • Il-Ġappuniż
 • L-Armen
 • L-Ukrajn
 • L-Albaniż
 • Il-Ġeorġjan, u
 • Il-Farsi

It-traduzzjonijiet isiru bl-għajnuna ta’ tradutturi esterni mniżżla f’elenku miżmum mill-Uffiċċju tal-Istampa u tal-Informazzjoni u jiġu ċċertifikati minn tradutturi bil-ġurament.

Id-dokumenti li jeħtieġ li jiġu tradotti jiġu maqsuma f’żewġ kategoriji, u jintalbu ħlasijiet differenti għal kull waħda. Id-dokumenti tal-Kategorija A huma dokumenti sempliċi (mhux speċjalizzati) filwaqt li dawk tal-Kategorija B huma dokumenti speċjalizzati.

Tista’ tikseb iktar informazzjoni dwar il-prezzijiet għal traduzzjonijiet iċċertifikati, iż-żmien ta’ aċċettazzjoni u ta’ konsenja, is-sigħat ta’ xogħol, eċċ. minn Informazzjoni dwar Traduzzjonijiet Iċċertifikati.

INFORMAZZJONI/KUMMENTI

Il-membri tal-pubbliku huma intitolati jitolbu informazzjoni u kjarifiki dwar is-servizzi pprovduti mid-Dipartiment tat-Traduzzjonijiet.

Huma intitolati wkoll iressqu kummenti jew ilmenti bil-miktub. Id-Dipartiment tat-Traduzzjonijiet jirrispondi għall-ittri kollha ffirmati fi żmien xahar.

KUNTATT

In-numri ta’ kuntatt għat-tradutturi:

 • +357 22801132,
 • +357 22801133,
 • +357 22801134,
 • +357 22801193.

In-numru ta’ kuntatt għall-Kap tad-Dipartiment: +357 22801131.

Uffiċċju tal-Istampa u tal-Informazzjoni (UII)

Triq Apelli

P.O. Box 1456, Nicosia, Ċipru

Τel.: +357 22801117, Faks: +357 22666123

e-mail: communications@pio.moi.gov.cy

L-aħħar aġġornament: 11/04/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.