Fil-qasam tal-ġustizzja ċivili, il-proċeduri u l-proċedimenti pendenti mibdija fi tmiem il-perjodu ta’ tranżizzjoni se jkomplu skont il-liġi tal-UE. Il-Portal tal-e-Ġustizzja, abbażi tal-ftehim reċiproku mar-Renju Unit, se jżomm l-informazzjoni rilevanti marbuta mar-Renju Unit sa tmiem l-2024.
Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

L-Ingilterra u Wales

Din it-taqsima tgħinek issib traduttur jew interpretu ġuridiku - fl-Ingilterra u Wales

Il-kontenut ipprovdut minn
L-Ingilterra u Wales

Bħalissa, l-Ingilterra u Wales m’għandhomx bażi ta' dejta ċentralizzata ta’ interpreti jew tradutturi. Madankollu tista’ tfittex interpretu jew traduttur f’għadd ta’ reġistri u listi deċentralizzati, inklużi dawn:

Ħoloq Relatati

Ir-Reġistru Nazzjonali tal-Interpreti fis-Servizz Pubbliku,
L-Għaqda tal-Interpreti tal-Pulizija u tal-Qorti,
L-Istitut tat-Traduzzjoni u l-Interpretazzjoni,
L-interpreti tal-qorti tal-Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 13/06/2017

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.