Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Finlandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Finlandja

Din it-taqsima se tgħinek issib traduttur jew interpretu legali fil-Finlandja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Finlandja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’toffri l-bażi tad-dejta tat-tradutturi Finlandiżi?

Il-bażi tad-dejta tal-Assoċjazzjoni tat-Tradutturi u tal-Interpreti Finlandiża tagħtik informazzjoni dwar tradutturi u interpreti.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għall-bażi tad-dejta tal-Assoċjazzjoni tat-Tradutturi u tal-Interpreti Finlandiża huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex traduttur legali fil-Finlandja

Tista’ tfittex traduttur jew interpretu legali Finlandiż permezz tal-kritejri li ġejjin:

  • Pari ta’ ilsna
  • Isem it-traduttur jew l-interpretu

Links relatati

Sit elettroniku tal-Assoċjazzjoni tat-Tradutturi u tal-Interpreti Finlandiża

L-aħħar aġġornament: 14/07/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.