Tradutturi/Interpreti legali

Irlanda

Il-kontenut ipprovdut minn
Irlanda

L-Assoċjazzjoni Irlandiża tat-Tradutturi u tal-Interpreti (Irish Translators’ and Interpreters’ Association, ITIA) twaqqfet fl-1986 u hija l-unika assoċjazzjoni professjonali fl-Irlanda li tirrappreżenta l-interessi tat-tradutturi u tal-interpreti prattikanti.

Fil-bażi tad-data tal-ITIA hemm inklużi dawk l-individwi kwalifikati u reġistrati sabiex jaħdmu bħala tradutturi u interpreti legali.

Is-sit web tal-ITIA jista’ jiġi aċċessat permezz ta’ https://www.translatorsassociation.ie/ fejn tista’ ssir tiftixa sabiex wieħed isib traduttur jew interpretu legali minn lista ta’ lingwi li “minnhom” u “lejhom” issir it-traduzzjoni.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

L-aħħar aġġornament: 18/01/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.