Tradutturi/Interpreti legali

Italja

Il-kontenut ipprovdut minn
Italja

L-Italja m’għandha l-ebda bażijiet tad-dejta nazzjonali ta’ tradutturi jew interpeti. Dan sabiex jagħti lis-sistema ġudizzjarja Taljana l-libertà li din tkun tista’ tagħżel tradutturi u interpreti skont kif jidhrilha hi.

L-aħħar aġġornament: 24/02/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.