Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Latvja

Il-kontenut ipprovdut minn
Latvja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

Ma hemm l-ebda bażi tad-data tat-tradutturi/l-interpreti fil-Latvja.

Il-qorti tipprovdi għad-dritt tal-partijiet fi proċedimenti ċivili li qed jirċievu għajnuna legali mill-istat f’kawża jew li huma eżentati mill-ħlas tal-ispejjeż tal-qorti, biex jiffamiljarizzaw ruħhom mal-materjali tal-kawża u jipparteċipaw fil-proċedimenti bl-għajnuna ta’ interpretu jekk ma jkollhomx ħakma tal-lingwa tal-proċedimenti.

Il-qorti tipprovdi għad-dritt tal-partijiet fi proċedimenti amministrattivi li ma jkollhomx ħakma tal-lingwa li biha jkunu qed isiru l-proċedimenti – bl-eċċezzjoni tar-rappreżentanti tal-entitajiet legali – li jiffamiljarizzaw ruħhom mal-materjali tal-kawża u jipparteċipaw fil-proċediment bl-għajnuna ta’ interpretu.

Qorti tista’ tiddeċiedi wkoll fid-diskrezzjoni tagħha stess li tipprovdi interpretu għal entità legali.

Fi proċedimenti kriminali, persuni li jkollhom id-dritt għal difiża, il-vittmi u r-rappreżentanti tagħhom, ix-xhieda, l-ispeċjalisti, l-esperti, l-awdituri u persuni oħra msejħa biex jipparteċipaw mill-uffiċjal li jkun qiegħed imexxi l-proċedimenti, fejn dawn il-persuni ma jkollhomx ħakma tal-lingwa uffiċjali tal-Istat, huma intitolati matul l-azzjoni proċedurali li jużaw lingwa li jkunu jafu u li jinvolvu interpretu għall-assistenza bla ħlas, u s-servizzi tal-interpretu jkunu pprovduti mill-uffiċjal li jkun qed imexxi l-proċedimenti. Fil-proċedimenti ta’ qabel il-proċess, l-imħallfin jew il-qrati inkwirenti jipprovdu għall-preżenza ta’ interpretu fl-aġġudikazzjoni ta’ kwistjonijiet li fuqhom għandhom ġuriżdizzjoni dawk l-imħallfin jew il-qrati inkwirenti.

L-aħħar aġġornament: 05/04/2024

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.