Tradutturi/Interpreti legali

Litwanja

M’hemmx bażi tad-dejta ta’ tradutturi jew interpreti fil-Litwanja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Litwanja

Kif tagħmel tiftixa għal traduttur legali fil-Litwanja

Fi proċedimenti ġudizzjarji, traduttur/interpretu jiġi pprovdut mill-qorti.

Għall-bżonnijiet personali tiegħek, tradutturi u interpreti privati jistgħu jinstabu hawnhekk:

L-aħħar aġġornament: 07/04/2023

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.