Tradutturi/Interpreti legali

Lussemburgu

Din it-taqsima tal-Portal tippermettilek issib traduttur u interpretu legali fil-Lussemburgu.

Il-kontenut ipprovdut minn
Lussemburgu

Kif tista' ssib traduttur jew interpretu ġuridiku fil-Lusssemburgu ?

Il-Ministeru tal-Ġustizzja jżomm lista aġġornata tat-tradutturi u l-interpreti ġuramentati. Din il-lista hija disponibbli fuq is-sit elettroniku tal-Ministeru tal-Ġustizzja, u għandha wkoll informazzjoni ġenerali.

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi huwa mingħajr ħlas ?

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi huwa mingħajr ħlas.

Ħoloq relatati

Il-Ministeru tal-Ġustizzja

L-aħħar aġġornament: 20/11/2020

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.