Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Olanda

Din it-taqsima tagħtik deskrizzjoni ġenerali u fil-qosor tal-bażi tad-dejta tat-tradutturi Olandiżi.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’joffri r-reġistru tat-tradutturi Olandiżi?

Ir-reġistru tat-tradutturi tal-Olanda huwa bażi tad-dejta li fih id-dettalji tat-tradutturi u tal-interpreti li ħadu ġurament.

Ir-reġistru huwa l-proprjetà ta’ u jinżamm aġġornat mill-Uffiċċju tat-Tradutturi u tal-Interpreti bil-Ġurament.

L-aċċess għar-reġistru tat-tradutturi Olandiżi huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex traduttur legali fl-Olanda

It-tiftix fil-bażi tad-dejta jista’ jsir skont il-kunjom jew skont kumbinazzjoni(jiet) ta’ ilsna.

Links relatati

Bażi tad-dejta tat-tradutturi Olandiżi

L-aħħar aġġornament: 29/11/2012

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.