Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ispanjolid-Daniżl-Ingliżil-Franċiżit-Taljanil-Latvjanil-Pollakkis-Slovakkil-Finlandiż diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Olanda

Din il-paġna tipprovdi informazzjoni dwar ir-reġistrazzjoni ta’ interpreti u ta’ tradutturi ġuramentati fin-Netherlands u l-estensjoni ta’ dik ir-reġistrazzjoni.

Il-kontenut ipprovdut minn
Olanda
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

L-Att dwar l-Interpreti u t-Tradutturi Ġuramentati tal-Qorti

Fin-Netherlands japplika l-Att dwar l-Interpreti u t-Tradutturi Ġuramentati tal-Qorti (Wet beëdigde tolken en vertalers - Wbtv). Dan jirregola r-regoli u r-regolamenti għall-interpreti ġuramentati, li jipprovdu traduzzjoni orali ta’ diskors magħmul f’lingwa oħra, u għat-tradutturi ġuramentati, li jipprovdu traduzzjoni bil-miktub ta’ test miktub f’lingwa oħra.

L-interpretazzjoni u t-traduzzjoni huma professjonijiet liberi, li jfisser li, fil-prinċipju, ikun xi jkun it-taħriġ jew l-isfond, kulħadd jista’ jsir interpretu jew traduttur indipendenti. M’għandekx bżonn tkun reġistrat(a) fir-Reġistru tal-Interpreti u tat-Tradutturi Ġuramentati (Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv)) biex tagħmel dan. L-Rbtv hi bażi tad-data li fiha d-dettalji tal-interpreti u tat-tradutturi ġuramentati fin-Netherlands; hi mmaniġġjata mill-Uffiċċju tal-Interpreti u tat-Tradutturi Ġuramentati (Bureau beëdigde tolken en vertalers). Jeħtieġlek tkun reġistrat(a) fl-Rbtv biex tkun tista’ taħdem bħala interpretu ġuramentat jew bħala traduttur ġuramentat.

X’informazzjoni hi pprovduta fir-reġistru tat-tradutturi Olandiżi?

F’konformità mal-Artikolu 2 tal-Att dwar l-Interpreti u t-Tradutturi Ġuramentati tal-Qorti, ir-Reġistru tal-Interpreti u tat-Tradutturi Ġuramentati fih id-dettalji li ġejjin għal kull interpretu jew traduttur reġistrat:

  1. id-dettalji ta’ kuntatt;
  2. jekk il-persuna hijiex interpretu jew traduttur;
  3. il-lingwa/i sors jew mira li biha jaħdem l-interpretu jew it-traduttur; u
  4. il-ħiliet speċifiċi oħra li l-interpretu jew it-traduttur iqis utli li jirreġistrahom fir-reġistru.

Min hu responsabbli għar-reġistru tat-tradutturi?

Ir-responsabbiltà finali għar-reġistru hi tal-Ministeru għall-Ġustizzja u għas-Sigurtà; madankollu, il-kompetenza għat-teħid ta’ deċiżjonijiet dwar l-entrati fir-Reġistru taqa’ taħt l-Uffiċċju tal-Interpreti u tat-Tradutturi Ġuramentati.

L-aċċess għar-Reġistru tat-Tradutturi Olandiżi hu mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess huwa mingħajr ħlas.

Kif issib traduttur legali fin-Netherlands

Tfittxijiet fil-bażi tad-data jistgħu jitwettqu skont l-isem jew skont il-par(i) ta’ lingwi.

Links relatati

L-Uffiċċju tal-Interpreti u tat-Tradutturi Ġuramentati

Ir-Reġistru tal-Interpreti u tat-Tradutturi Ġuramentati

L-aħħar aġġornament: 21/09/2022

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.