Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Pollakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.
Jekk jogħġbok innota li dawn il-lingwi li ġejjin: l-Ispanjoll-Ingliżil-Franċiżir-Rumen diġà ġew tradotti.
Swipe to change

Tradutturi/Interpreti legali

Polonja

Din il-paġna se tgħinek issib traduttur u interpretu legali Pollakk.

Il-kontenut ipprovdut minn
Polonja
Ma hemm l-ebda traduzzjoni uffiċjali tal-verżjoni tal-lingwa li qed tara.
Hawnhekk tista' tara verżjoni tradotta awtomatikament ta' dan il-kontenut. Jekk jogħġbok innota li din hi pprovduta biss għal finijiet kuntestwali. Is-sid ta’ din il-paġna ma jaċċetta ebda responsabbiltà jew obbligazzjoni fir-rigward tal-kwalità ta’ dan it-test tradott b'mod awtomatiku.

X’toffri l-bażi tad-dejta tat-tradutturi Pollakki?

Il-Polonja għandha:

L-aċċess għall-bażi tad-dejta tat-tradutturi Pollakki huwa mingħajr ħlas?

Iva, l-aċċess għaż-żewġ bażijiet tad-dejta huwa mingħajr ħlas.

Kif tfittex għal traduttur legali fil-Polonja

Il-bażi tad-dejta ta’ tradutturi bil-ġurament

Il-bażi tad-dejta ta’ tradutturi bil-ġurament tippermettilek tagħmel tiftixa għal traduttur jew interpretu skont:

  • Il-kunjom
  • It-tip ta' traduzzjoni
  • Il-Belt
  • L-ilsien

Il-bażi tad-dejta ta’ tradutturi u interpreti

Tista’ tagħmel tiftixa fil-bażi tad-dejta ta’ tradutturi u interpreti skont:

  • Il-kunjom
  • Il-Belt
  • L-ilsien
  • L-ispeċjalità (interpretazzjoni, traduzzjoni ta’ letteratura, traduzzjoni legali).
L-aħħar aġġornament: 28/04/2015

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.