Tradutturi/Interpreti legali

Slovenja

Dan is-sit web jipprovdi ħarsa ġenerali lejn il-bażi tad-data tat-tradutturi u l-interpreti ġuramentati tas-Slovenja.

Il-kontenut ipprovdut minn
Slovenja

X’informazzjoni hija miżmuma fir-reġistru tal-interpreti ġuramentati tas-Slovenja?

Il-Ministeru għall-Ġustizzja jiġġestixxi r-reġistru tal-interpreti ġuramentati. Id-dritt Sloven ma jagħmilx distinzjoni bejn interpreti u tradutturi. L-interpreti ġuramentati kollha jridu jkunu kapaċi kemm jinterpretaw kif ukoll jittraduċu.

Ir-reġistru tal-interpreti ġuramentati jinkludi d-data li ġejja, li kollha hija pubblika:

 • Kunjom
 • Isem/ismijiet
 • Indirizz
 • Kodiċi Postali
 • Raħal/Belt
 • Telefon
 • Posta elettronika
 • Lingwa

Ir-reġistru jinkludi wkoll xi informazzjoni li ma hijiex disponibbli għall-pubbliku:

 • It-titolu professjonali
 • Data tal-ħatra
 • Professjoni
 • Data u post tat-twelid
 • Nru tal-identità
 • Dettalji tal-impjieg jew status ieħor

L-aċċess għall-bażi tad-data tal-interpreti ġuramentati tas-Slovenja huwa mingħajr ħlas?

Iva. L-aċċess għall-bażi tad-data huwa mingħajr ħlas.

Kif issib interpretu ġuramentat fis-Slovenja

Il-bażi tad-data ta’ interpreti ġuramentati għandha magna tat-tiftix integrata b’aċċess għad-data kollha disponibbli pubblikament, li tagħmel possibbli tiftixa bil-parametri li ġejjin:

 • Isem/ismijiet
 • Kunjom
 • Raħal/Belt
 • Telefon
 • Lingwa

Ir-riżultati tat-tiftix jistgħu jiġu ffiltrati b’lingwa (waħda).

Links relatati

Interpreti ġuramentati – reġistru

L-aħħar aġġornament: 08/12/2021

Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.