Juridisch vertalers/tolken

Oostenrijk

Op deze pagina van de portal vindt u nuttige informatie voor het vinden van een juridische vertaler of tolk in Oostenrijk.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk

Hoe kan ik een Oostenrijkse juridische vertaler of tolk vinden?

Het Oostenrijkse bondsministerie van Justitie houdt een lijst bij van beëdigde en gerechtelijk gecertificeerde vertalers en tolken (lijst met gerechtstolken), waarin alleen personen worden opgenomen die aan bepaalde aan te tonen wettelijke voorwaarden voldoen (zoals met name toereikende deskundigheid).

Deze lijst kan worden geraadpleegd via JustizOnline, de website voor digitale informatie en diensten van de Oostenrijkse rechterlijke macht (justizonline.gv.at). Op deze site kan ook specifieker naar vertalers en tolken worden gezocht aan de hand van reeds bepaalde criteria. Is de toegang tot de lijst van juridische vertalers en tolken kosteloos?

De voor het publiek toegankelijke website JustizOnline is kosteloos te raadplegen.

Juridische vertalers en tolken vinden in de Oostenrijkse databank

Via JustizOnline kan naar vertalers en tolken worden gezocht aan de hand van de volgende, reeds voorgegeven criteria:

  • expertise (taal);
  • deelstaat;
  • geografisch rechtsgebied.

Via zoeken in volledige tekst kan bovendien verfijnder in de lijst worden gezocht, bijvoorbeeld op de door de juridische vertalers en tolken vermelde specialisaties.

Is de toegang tot de Oostenrijkse vertalers- en tolkendatabank kosteloos?

De voor het publiek toegankelijke website is kosteloos te raadplegen.

Links

Lijst van juridische vertalers en tolken

Vertalers en tolken zoeken (justizonline.gv.at)

Laatste update: 08/09/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.