Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Duits) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Oostenrijk

Deze pagina van de portal helpt u bij het vinden van een juridische vertaler of tolk in Oostenrijk.

Inhoud aangereikt door
Oostenrijk
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Hoe kan ik een Oostenrijkse juridische vertaler of tolk vinden?

Het Oostenrijkse bondsministerie van Justitie houdt een lijst bij van beëdigde en gerechtelijk gecertificeerde tolken (lijst met gerechtstolken) waarin alleen personen worden opgenomen die aan bepaalde aan te tonen wettelijke voorwaarden voldoen (zoals met name toereikende deskundigheid).

Hiervoor is een speciale website opgezet, die toegankelijk is via de homepage van het ministerie van Justitie.

De website biedt sinds 2004 toegang tot:

  • een databank van vertalers en tolken, gerangschikt naar criterium;
  • juridische informatie over vertalers- en tolkdiensten.

Is de toegang tot de Oostenrijkse vertalersdatabank kosteloos?

De voor het publiek toegankelijke website is kosteloos te raadplegen.

Een juridische vertaler vinden in Oostenrijk

Via de website kan naar vertalers en tolken worden gezocht aan de hand van de volgende, reeds voorgegeven criteria:

  • expertise (taal) en
  • geografisch rechtsgebied.

Voor specifieke zoekopdrachten staat een zoekmachine ter beschikking waarmee alle teksten in de databank kunnen worden doorzocht. Het aantal resultaten kan desgewenst worden teruggebracht door te filteren op expertise (taal) en geografisch rechtsgebied.

Links

Lijst met juridische vertalers/tolken

Laatste update: 14/08/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.