Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Grieks) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: TsjechischEngelsFrans
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Cyprus

Vertalingen worden verricht met behulp van externe vertalers die zijn ingeschreven bij het Voorlichtingsbureau (Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών) en worden door beëdigde vertalers gewaarmerkt. Het Voorlichtingsbureau is een dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Υπουργείο Εσωτερικών) met als taak om voortdurend objectieve informatie te verstrekken aan de internationale media en de burgers van Cyprus over al wat met Cyprus te maken heeft en over de Cypriotische kwestie. Het maakt daarbij gebruik van alle nieuwe informatietechnologieën. Doel is om op succesvolle wijze te berichten over de regering en haar werkzaamheden en alomvattende informatie aan de burgers te verschaffen over de integratie van Cyprus in de Europese Unie. Het Voorlichtingsbureau is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van voorlichtingsmateriaal zoals brochures, films en cd’s. Sommige afdelingen van het Voorlichtingsbureau onderhouden direct contact met en staan ter beschikking van het publiek. Een daarvan is de Vertaalafdeling (Κλάδος Μεταφράσεων).

Inhoud aangereikt door
Cyprus
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Vertaalafdeling

De Vertaalafdeling van het Voorlichtingsbureau biedt vertaaldiensten aan sinds 1990. Het is opgericht bij ministerieel besluit om tegemoet te komen aan de vraag naar vertalingen in zowel de particuliere als de publieke sector.

Het personeel van de afdeling handelt steeds overeenkomstig de wet- en regelgeving, zonder vooroordelen of discriminatie, en stelt alles in het werk om een prompte dienstverlening te waarborgen.

BEËDIGDE VERTALINGEN

De Vertaalafdeling verzorgt vertalingen van documenten/teksten die doorgaans een officiële beëdiging vereisen. Zij biedt beëdigde vertalingen aan in de volgende talen:

 • Grieks
 • Engels
 • Frans
 • Russisch
 • Duits
 • Italiaans
 • Arabisch
 • Pools
 • Roemeens
 • Servisch
 • Bulgaars
 • Hongaars
 • Nederlands
 • Spaans
 • Chinees
 • Zweeds
 • Tsjechisch
 • Slowaaks
 • Turks
 • Portugees
 • Japans
 • Armeens
 • Oekraïens
 • Albanees
 • Georgisch en
 • Farsi

De vertalingen worden verricht met behulp van externe vertalers die zijn ingeschreven bij het Voorlichtingsbureau en worden door beëdigde vertalers gewaarmerkt.

De te vertalen documenten worden onderverdeeld in twee categorieën waarvoor verschillende tarieven gelden. Categorie Α omvat eenvoudige (niet-specialistische) documenten en categorie B omvat specialistische documenten.

Voor meer informatie over tarieven voor beëdigde vertalingen, datum van aanvraag en aanlevering, openingsuren, enzovoort kunt u terecht op de webpagina Informatie betreffende beëdigde vertalingen (Engels).

INFORMATIE/OPMERKINGEN

Eenieder mag om informatie en toelichtingen verzoeken betreffende de door de vertaalafdeling geleverde diensten.

Het is tevens mogelijk om schriftelijke opmerkingen en klachten in te dienen. De Vertaalafdeling beantwoordt alle ondertekende brieven binnen een termijn van een maand.

MET WIE CONTACT OPNEMEN

Contactnummers vertalers:

 • +357 22801132
 • +357 22801133
 • +357 22801134
 • +357 22801193

Contactnummer van het hoofd van de afdeling: +357 22801131.

Press and Information Office (PIO)

Apelli Street

P.O. Box 1456, Nicosia, Cyprus

Τel.: +357 22801117, Fax: +357 22666123

E-mail: communications@pio.moi.gov.cy

Laatste update: 11/04/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.