Juridisch vertalers/tolken

Cyprus

Inhoud aangereikt door
Cyprus

Vanaf 1 juli 2019 is Wet nr. 45(Ι)/2019, die voorziet in de registratie van en regelgeving voor diensten van beëdigd vertalers in de Republiek Cyprus, van toepassing op voor eensluidend gewaarmerkte vertalingen.

Op grond van deze wet moeten alle partijen die een voor eensluidend gewaarmerkte vertaling nodig hebben, of het nu particuliere of openbare instanties betreft, zich voortaan rechtstreeks tot een beëdigd vertaler wenden. Beëdigd vertalers staan ingeschreven in het register van beëdigd vertalers (Μητρώο Ορκωτών Μεταφραστών) van de raad voor de registratie van beëdigd vertalers (Συμβούλιο Εγγραφής Ορκωτών Μεταφραστών).

Volgens deze wet is een «voor eensluidend gewaarmerkte vertaling» een rechtsgeldige en nauwkeurige vertaling van een schriftelijke tekst of document uit een vreemde taal naar het Grieks of Turks of omgekeerd, en uit het Grieks naar het Turks of omgekeerd. Verder moet het betrokken document het officiële zegel van de Republiek Cyprus dragen en naar behoren zijn afgestempeld.

De beëdigd vertalers vertalen documenten die bedoeld zijn voor een officieel publiek gebruik binnen de Republiek of elders, zoals onderwijsdiploma’s, huwelijksakten, geboorteakten, overlijdensakten, stukken uit het strafregister, paspoorten, identiteitsbewijzen, bankrekeningen, eigendomstitels, bedrijfsdocumenten, medische rapporten of juridische stukken.

Aangeboden talen: Engels, Arabisch, Armeens, Bulgaars, Frans, Duits, Georgisch, Deens, Spaans, Italiaans, Nederlands, Oekraïens, Perzisch, Pools, Roemeens, Russisch, Servisch, Slowaaks, Zweeds, Noors, Turks, Tsjechisch, Kroatisch, Bosnisch, Macedonisch, Lets, Ests, Litouws en Chinees naar het Grieks en omgekeerd.

INFORMATIE OVER DOCUMENTEN DIE TER VERTALING WORDEN AANGEBODEN

  1. Alle documenten die ter vertaling worden aangeboden, moeten authentiek en naar behoren gewaarmerkt zijn. Ze moeten zijn voorzien van een apostille of van het zegel van het ministerie van Buitenlandse Zaken (diplomatieke waarmerking). De documenten moeten eerst worden gelegaliseerd en daarna pas vertaald. Voor de lidstaten van de Europese Unie (EU) kunnen de betrokkenen, zoals vermeld in Verordening (EU) 2016/1191, ervoor kiezen al dan niet een apostille aan hun documenten toe te voegen. Meer informatie kunt u vinden in de nieuwsbrief van het ministerie van Justitie en Openbare Orde. Voor de waarmerking van stukken kunt u deze link raadplegen en als u wilt weten welke staten het Verdrag van Den Haag (“Apostilleverdrag”) hebben ondertekend, deze link.
  2. Sommige stukken die ter vertaling worden aangeboden, hebben geen apostille nodig, maar moeten via een diplomatiek zegel (van het ministerie van Buitenlandse Zaken) worden gelegaliseerd. In dat geval kunnen de betrokkenen zich voor meer informatie tot de bevoegde dienst van het ministerie richten.
  3. Wilt u meer weten over de vertaling van middelbareschooldiploma’s? Raadpleeg dan deze link.

Neem voor meer informatie contact op met het pers- en voorlichtingsbureau via de volgende telefoonnummers: 22801105 en 22801133; of stuur een e-mail naar het volgende adres:translations@pio.moi.gov.cy

Voor informatie over de tarieven klik op deze link.

Voor nadere informatie over de wet van 2019 inzake de registratie van en regelgeving voor diensten van beëdigd vertalers in de Republiek Cyprus kunt u deze link raadplegen.

Voor meer informatie over de Raad voor de registratie van beëdigd vertalers zie deze link.

Laatste update: 11/03/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.