Juridisch vertalers/tolken

Tsjechië

Op deze pagina leest u hoe u in Tsjechië een juridische tolk kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Tsjechië

Welke gegevens bevat de Tsjechische gegevensbank van deskundigen en tolken?

In de Tsjechische gegevensbank van deskundigen en tolken kunt u personen opzoeken die als deskundigen en tolken zijn ingeschreven – d.w.z. personen die bevoegd zijn het werk van deskundigen en tolken te verrichten. Lijsten van deskundigen en tolken die door elke regionale rechtbank worden bijgehouden, zijn opgesplitst in een onderdeel voor deskundigen en een onderdeel voor tolken. Elke tolk op de lijst van deskundigen en tolken is bevoegd mondelinge vertolkingen en schriftelijke vertalingen te verzorgen in de taal waaronder hij of zij is ingeschreven.

De Tsjechische gegevensbank van deskundigen en tolken wordt beheerd en onderhouden door het ministerie van Justitie van de Tsjechische Republiek. De desbetreffende regionale rechtbanken zijn echter verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens.

Is de toegang tot de gegevensbank van deskundigen en tolken kosteloos?

De gegevensbank is kosteloos toegankelijk.

Een juridische tolk vinden in de Tsjechische gegevensbank voor deskundigen en tolken

Via de eenvoudige zoekfunctie op internet kunt u contact- of andere gegevens van deskundigen en tolken opzoeken. U kunt ook naar tolken zoeken op basis van de taal waarin zij bevoegd zijn om te tolken/vertalen, op het rechtsgebied van de regionale rechtbank waarin zij wonen, of op voor- en achternaam.

Laatste update: 15/06/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.