Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Engeland en Wales

Op deze pagina vindt u nuttige informatie over het vinden van een juridisch vertaler of tolk in Engeland en Wales.

Inhoud aangereikt door
Engeland en Wales

Momenteel hebben Engeland en Wales geen centrale gegevensbank van tolken of vertalers. U kunt echter naar een tolk of vertaler zoeken in een aantal gedecentraliseerde registers en lijsten, bijvoorbeeld via:

Links

National Register of Public Service Interpreters,
Association of Police and Court Interpreters,
Institute of Translation and Interpreting,
Richtsnoer over gerechtstolken van het ministerie van Justitie

Laatste update: 13/06/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.