Juridisch vertalers/tolken

Finland

Deze pagina helpt u bij het zoeken naar een gerechtstolk of beëdigd vertaler in Finland.

Inhoud aangereikt door
Finland

Het Nationale Agentschap voor Onderwijs houdt een register van gerechtstolken bij. Een daartoe aangestelde commissie bepaalt of een tolk in het register kan worden ingeschreven. Het openbare register bevat uitsluitend informatie over tolken die toestemming voor publicatie hebben gegeven.

De examencommissie voor beëdigd vertalers houdt een register van deze vertalers bij.

Welke soorten gegevens zijn beschikbaar in de Finse databanken van tolken en vertalers?

In het register van gerechtstolken staan de naam van een tolk, zijn of haar talencombinaties en zijn of haar geografisch werkgebied vermeld. Het openbare register van gerechtstolken bevat uitsluitend informatie over tolken die toestemming voor publicatie hebben gegeven.

In het register van beëdigd vertalers staan de naam van de vertaler, de gemeente waar hij of zij woont, en de talen waarin en waaruit hij of zij vertaalt vermeld.

Is de toegang tot de Finse databanken van tolken en vertalers kosteloos?

Ja, de toegang tot de registers van gerechtstolken en beëdigd vertalers is kosteloos.

Hoe vindt u gerechtstolken en beëdigd vertalers in Finland?

U kunt de registers van de tolken en de vertalers doorzoeken op de volgende criteria:

  • talencombinatie;
  • naam van de vertaler of tolk.

In het register van gerechtstolken kunt u ook zoeken op provincie.

Links

Register van gerechtstolken https://oikeustulkkirekisteri.opintopolku.fi

Register van beëdigd vertalers: https://akr.opintopolku.fi/akr/etusivu

Laatste update: 08/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.