Juridisch vertalers/tolken

Duitsland

Op deze pagina leest u hoe u in Duitsland een juridische vertaler of tolk kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Duitsland

Een juridische vertaler of tolk vinden in Duitsland

In het Duitse register van vertalers en tolken zijn vertalers en tolken opgenomen die zijn beëdigd, gecertificeerd en/of werken in openbare dienst in alle deelstaten(Länder) van Duitsland.

Elk Duitse deelstaat bepaalt de criteria waaronder vertalers en tolken kunnen worden beëdigd, gecertificeerd en/of werken in openbare dienst. Elke deelstaat heeft dus zijn specifieke vereisten.

Is de toegang tot het Duitse vertalersregister kosteloos?

Ja.

Een juridische vertaler of tolk vinden in Duitsland

Via een of meer van de volgende zoekcriteria kan worden gezocht naar specifieke tolken en vertalers: naam, gemeente, taal. Wanneer u uit de zoekresultaten een specifiek resultaat kiest, worden nadere gegevens getoond (bv. de werktalen van de vertaler/tolk en contactgegevens).

Links

Register van juridische tolken (justiz-dolmetscher.de)

Register van juridische vertalers (justiz-uebersetzer.de)

Register van gerechtstolken (gerichts-dolmetscher.de)

Register van gerechtsvertalers (gerichts-uebersetzer.de)

Portaal gerechtstolken (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Portaal gerechtsvertalers (gerichtsuebersetzerverzeichnis.de)

Laatste update: 13/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.