Juridisch vertalers/tolken

Ierland

Inhoud aangereikt door
Ierland

De Irish Translators’ and Interpreters’ Association (ITIA) werd in 1986 opgericht en is de enige beroepsvereniging in Ierland die de belangen van praktiserende vertalers en tolken behartigt.

In de ITIA-databank zijn personen opgenomen die gekwalificeerd en geregistreerd zijn om als juridisch vertaler en tolk te werken.

De ITIA-website kan worden geraadpleegd via https://www.translatorsassociation.ie/, waar kan worden gezocht naar een juridisch vertaler of tolk uit een lijst van “van/naar”-talen.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Laatste update: 18/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.