Juridisch vertalers/tolken

Italië

Inhoud aangereikt door
Italië

Italië heeft geen nationale gegevensbank met vertalers of tolken. Zo wordt aan de Italiaanse rechterlijke macht de vrijheid gegeven naar eigen inzicht vertalers en tolken te selecteren.

Laatste update: 24/02/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.