Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Lets) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Letland

Inhoud aangereikt door
Letland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Letland heeft geen databank van vertalers/tolken.

Het gerecht voorziet in het recht van de partijen in civiele procedures die van de staat rechtsbijstand krijgen of zijn vrijgesteld van het betalen van gerechtskosten, en die de proceduretaal niet kennen, om met behulp van een tolk kennis te nemen van de stukken van de zaak en deel te nemen aan de procedure.

Het gerecht voorziet in het recht van de partijen in administratieve procedures die de proceduretaal niet kennen – met uitzondering van vertegenwoordigers van rechtspersonen – om met behulp van een tolk kennis te nemen van de stukken van de zaak en deel te nemen aan de procedure.

Een gerecht kan ook discretionair beslissen een tolk toe te wijzen aan een rechtspersoon.

In strafprocedures mogen personen die over het recht van verdediging beschikken, slachtoffers en hun vertegenwoordigers, getuigen, specialisten, deskundigen, auditors en andere personen die worden uitgenodigd om officieel aan het proces deel te nemen, wanneer zij de officiële taal niet kennen, tijdens hun optreden in het proces een taal gebruiken die zij kennen en zich kosteloos door een tolk laten bijstaan. De ambtsdrager die het proces leidt, staat in voor het aanstellen van een tolk. Tijdens het vooronderzoek zijn de onderzoekrechters of de gerechten bevoegd een tolk toe te wijzen in de zaken waarvoor zij bevoegd zijn.

Laatste update: 05/04/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.