Juridisch vertalers/tolken

Litouwen

Er bestaat geen databank van tolken en vertalers in Litouwen.

Inhoud aangereikt door
Litouwen

Een juridische vertaler vinden in Litouwen

In gerechtelijke procedures zorgt de rechtbank zelf voor eventuele vertalers/tolken.

Indien u zelf behoefte hebt aan een tolk of vertaler, kunt u terecht bij de volgende particuliere tolken- en vertaalbureaus:

Laatste update: 07/04/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.