Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Maltees) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Juridisch vertalers/tolken

Malta

Malta heeft geen formele gegevensbank van juridische tolken en vertalers.

Inhoud aangereikt door
Malta
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Voor strafzaken is er voor de leden van de rechterlijke macht en gerechtelijke medewerkers een lijst van tolken/vertalers beschikbaar. Deze lijst wordt bijgehouden door de griffie van de Criminal Court. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de richtlijn betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures is de lijst onlangs opgenomen in de Court Services online: http://www.justiceservices.gov.mt/courtservices/CourtExperts. Wanneer er tijdens strafprocedures een vertaler of tolk nodig is, wordt hij of zij door een vrederechter benoemd. Aan deze lijst kan evenwel voorbij worden gegaan door een vrederechter, die elke andere persoon kan benoemen die hij of zij geschikt acht om als tolk of vertaler op te treden. De naam van deze persoon wordt dan aan de lijst toegevoegd. Voor nadere informatie kunt u schrijven naar “The Criminal Court Registrar, Courts of Justice, Valletta, Malta”.

In civiele zaken mogen de partijen zelf een vertaler of tolk benoemen, waarbij de kosten hiervan door de betreffende partij zelf worden gedragen. De administratie van de rechtbank is hier niet bij betrokken. De civiele rechtbanken kunnen echter gebruikmaken van de lijst die beschikbaar is voor de strafrechtbanken, en online beschikbaar voor het publiek zoals hierboven uiteengezet.

De lijst met vertalers en tolken van Malta is tevens opgenomen in het LECAM-systeem (Legal Case Management) van de rechtbanken, dat in het algemeen alleen bedoeld is voor gebruik door gerechtelijke medewerkers en uitoefenaars van juridische beroepen. Het algemene publiek kan het systeem echter voor civiele zaken raadplegen via computers op de griffies van de rechtbanken.

Toevoegingen aan de lijst met deskundigen worden gemaakt door functionarissen van de rechtbank die deze gegevensbank mogen bijhouden. De namen van de deskundigen in de lijst zijn ieder gekoppeld aan de rechtszaken in het kader waarvan zij hun professionele diensten hebben verleend.

Laatste update: 04/05/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.