Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2022 op het e-justitieportaal bijgehouden.

Juridisch vertalers/tolken

Noord-Ierland

Op deze pagina leest u hoe u in Noord-Ierland een juridische vertaler of tolk kunt vinden

Inhoud aangereikt door
Noord-Ierland

Noord-Ierland kent momenteel geen centrale databank van tolken en vertalers. U kunt echter de benodigde informatie zoeken in een aantal decentrale registers en lijsten, zoals:

Links

National Register of Public Service Interpreters

Association of Police and Court Interpreters

Institute of Translation and Interpreting

Laatste update: 16/01/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.