Juridisch vertalers/tolken

Roemenië

Op deze pagina vindt u nuttige informatie voor het vinden van een juridische vertaler of tolk in Roemenië.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Hoe vindt u een beëdigde vertaler of tolk in Roemenië?

De databank van beëdigde Roemeense tolken en vertalers is eigendom van, en wordt beheerd door het Roemeense ministerie van Justitie. Zij bevat informatie over vertalers en tolken die zijn erkend door het Roemeense ministerie van Justitie.

Deze erkende personen verlenen op verzoek vertaal- en vertolkingsdiensten aan:

 • de Hoge Raad voor de Magistratuur
 • het ministerie van Justitie
 • het Hof van Cassatie
 • het Openbaar Ministerie
 • het Landelijk Directoraat Corruptiebestrijding
 • de strafrechtelijke opsporingsinstanties
 • de rechtbanken
 • notarissen
 • advocaten en
 • deurwaarders.

Wet nr. 178/1997 regelt de erkenning en vergoedingen van tolken en vertalers die hun diensten verlenen aan opsporingsinstanties, rechtbanken, notarissen, advocaten, het ministerie van Justitie en de overige, hierboven genoemde instellingen.

De vertalersdatabank bevat informatie vanaf 2002.

Is de toegang tot de databank van Roemeense vertalers gratis?

De volgende informatie is vrij toegankelijk:

 • de naam van de erkende vertaler of tolk;
 • de taal of talen waarvoor de vertaler of tolk is beëdigd;
 • beëdigingsnummer;
 • telefoonnummer.

De databank bevat ook de volgende informatie die niet vrij toegankelijk is:

 • persoonlijk identiteitsnummer;
 • postadres.

Hoe werkt het zoeken van een Roemeense vertaler?

In de databank kan aan de hand van de volgende criteria worden gezocht:

 1. de naam van de erkende vertaler of tolk;
 2. de naam van het betreffende gerechtshof (ieder gerechtshof wordt aangeduid met de naam van de gemeente waar het is gevestigd). Aangezien er in Roemenië 15 gerechtshoven zijn, die elk een territoriale bevoegdheid hebben in rechtszaken met betrekking tot specifieke administratieve gebieden, kan dit zoekcriterium in de praktijk worden gebruikt om alle vertalers te identificeren binnen het geografische en administratieve gebied dat overeenkomt met de relatieve competentie van een specifieke rechtbank);
 3. taalcombinatie (als er een buitenlandse taal wordt weergegeven, is de andere taal altijd Roemeens);
 4. het beëdigingsnummer;
 5. de datum waarop de beëdiging is verlopen (deze zoekopdracht kan worden uitgevoerd door de term "Ordin" in te typen ("beschikking" in het Nederlands) - een rechtsinstrument dat door het ministerie van Justitie wordt gebruikt om de beëdiging van een vertaler op te schorten of in te trekken).
Laatste update: 22/10/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.