Juridisch vertalers/tolken

Slowakije

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van het register van Slowaakse vertalers en tolken.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Welke gegevens bevat het register van Slowaakse vertalers en tolken?

Het door het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek opgerichte register van deskundigen, tolken en vertalers omvat onder meer een onderdeel “Tolken” en een onderdeel “Vertalers”. Het bevat de gegevens van de 1 341 vertalers en 1 240 tolken die, krachtens wet nr. 382/2004 betreffende deskundigen, tolken en vertalers en tot wijziging van bepaalde wetten, de beroepsactiviteit van tolk of vertaler mogen uitoefenen en ingeschreven zijn (geweest) in het register van deskundigen, tolken en vertalers.

Dit register omvat twee afzonderlijke onderdelen voor de inschrijving van tolken respectievelijk vertalers. Deze gegevensbank is enkel beschikbaar in het Slowaaks.

Elke tolk of vertaler die in het register is ingeschreven in de sector van zijn werktalen, mag voor het tolken of vertalen de door het Slowaakse ministerie van Justitie toegekende ‘merktekens’ gebruiken, namelijk de kaart van tolk/vertaler en het officiële stempel van tolk/vertaler.

Is de toegang tot het register van tolken en vertalers kosteloos?

De toegang tot het register en het zoeken naar vertalers en tolken zijn kosteloos.

Hoe vindt u een tolk of vertaler in Slowakije?

Voor informatie over tolken en vertalers kunt u terecht op de website van het ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek onder diensten (“Služby”), en vervolgens onder de optie vertalers en tolken (“Tlmočníci a prekladatelia”).

Op deze pagina kunt u de contactgegevens van de vertalers en tolken opzoeken (en eventuele andere informatie over hen). Er kan worden gezocht op inschrijvingsnummer, taal, naam en voornaam, gemeente, district, regio of een combinatie van deze criteria. Na de selectie van een persoon in de zoekresultaten wordt de volgende gedetailleerde informatie getoond: contactgegevens; reikwijdte van de vergunning tot het uitoefenen van de beroepsactiviteit van tolk of vertaler, en de begin- en eventuele einddatum van de geldigheid van de vergunning; de eventuele sancties die in de afgelopen drie jaar zijn opgelegd in verband met het uitoefenen van de beroepsactiviteit, onder vermelding van de duur van een eventueel verbod op uitoefening; informatie over de tijdelijke opschorting van de activiteit, met inbegrip van de rechtsgrondslag daarvoor, en de begin- en einddatum van die opschorting; informatie over het staken van de activiteit, met inbegrip van de datum van ingang daarvan en eventueel de datum van hervatting van de activiteit; inschrijvingsnummer; informatie over de huidige situatie op het vlak van verzekeringen en wettelijke aansprakelijkheid.

Links

Register van tolken

Register van vertalers

Ministerie van Justitie van de Slowaakse Republiek

Laatste update: 27/10/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.