Juridisch vertalers/tolken

Slovenië

Deze website bevat een overzicht van de databank van beëdigde tolken van Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Welke informatie wordt bijgehouden in het register van beëdigde tolken van Slovenië?

Het ministerie van Justitie beheert het register van beëdigde tolken. Het Sloveense recht maakt geen onderscheid tussen tolken en vertalers. Alle beëdigde tolken moeten zowel tolk- als vertaaldiensten kunnen verrichten.

Het register van beëdigde tolken bevat de volgende gegevens, die allemaal openbaar zijn:

 • achternaam
 • voorna(a)m(en)
 • adres
 • postcode
 • gemeente/stad
 • telefoon
 • e-mail
 • taal

Het register bevat ook bepaalde gegevens die niet openbaar zijn:

 • beroepstitel
 • datum van aanstelling
 • beroep
 • geboortedatum en -plaats
 • identiteitskaartnummer
 • nadere gegevens over beroep of statuut

Kunnen de gegevens van de databank van beëdigde tolken van Slovenië kosteloos worden geraadpleegd?

Ja. De toegang tot de databank is kosteloos.

Een beëdigd tolk vinden in Slovenië

De databank van beëdigde tolken heeft een geïntegreerde zoekmachine met toegang tot alle openbaar beschikbare gegevens, die het mogelijk maakt te zoeken op de volgende parameters:

 • voorna(a)m(en)
 • achternaam
 • gemeente/stad
 • telefoon
 • taal

De zoekresultaten kunnen worden gefilterd per taal.

Links

Beëdigde tolken - register

Laatste update: 08/12/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.