Juridisch vertalers/tolken

Zweden

In deze rubriek leest u hoe u in Zweden een bevoegde tolk of vertaler kunt vinden.

Inhoud aangereikt door
Zweden

Wat is het Zweedse register van tolken en vertalers?

Het Zweedse register van bevoegde tolken en vertalers is in handen van het Zweedse Bureau voor juridische, financiële en administratieve diensten (Kammarkollegiet).

Het bevat een lijst van beëdigde tolken en vertalers die alleen bevoegd zijn om van of naar het Zweeds te vertalen. Een persoon kan bevoegd zijn om te tolken of vertalen tussen het Zweeds en een aantal andere talen. Een bevoegde tolk kan ook bevoegd zijn om op een bepaald vakgebied als gerechtstolk en/of medisch tolk op te treden.

Is de toegang tot het Zweedse register van tolken en vertalers kosteloos?

Ja, er zijn geen kosten verbonden aan het raadplegen van het Zweeds register van bevoegde tolken en vertalers.

Hoe moet ik naar een bevoegde tolk of vertaler in Zweden zoeken?

Als u op zoek bent naar een tolk, kunt u op taal, een specifiek vakgebied, district (län) of achternaam zoeken. Als u op zoek bent naar een vertaler, kunt u op taal, district (län), achternaam of vertalersnummer zoeken.

Laatste update: 01/09/2021

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.