Tłumacze pisemni/ustni

Austria

Na tej stronie przedstawiono informacje, które pomogą znaleźć tłumacza przysięgłego w Austrii.

Autor treści:
Austria

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego w Austrii?

Austriackie Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi wykaz ustnych tłumaczy przysięgłych (Gerichstdolmetscherliste), którzy udowodnili, że spełniają określone wymogi prawne (takie jak posiadanie odpowiedniej wiedzy specjalistycznej) oraz złożyli przysięgę i zostali zatwierdzeni przez sądy.

Wykaz ten jest dostępny za pośrednictwem portalu JustizOnline, który jest cyfrowym serwisem informacyjnym austriackiego systemu wymiaru sprawiedliwości (justizonline.gv.at). Można tam wyszukać tłumacza ustnego w oparciu o określone kryteria. Czy dostęp do wykazu tłumaczy przysięgłych jest bezpłatny?

Portal JustizOnline jest dostępny publicznie, a dostęp do niego jest bezpłatny.

Jak wyszukać tłumacza przysięgłego w Austrii

Na portalu JustizOnline można wyszukać tłumaczy według następujących kryteriów:

  • język,
  • kraj związkowy oraz
  • okręg sądowy.

Z kolei okno wyszukiwania tekstowego pozwala na bardziej konkretne wyszukiwanie w wykazie, np. według specjalizacji wskazanych przez tłumaczy.

Czy dostęp do wykazu tłumaczy jest bezpłatny?

Portal jest publicznie dostępny, a dostęp do niego jest bezpłatny.

Powiązane strony

Wykaz tłumaczy

Wyszukiwanie tłumaczy (justizonline.gv.at)

Ostatnia aktualizacja: 08/09/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.