Teismo vertėjai raštu ir žodžiu

Belgia

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie vertėjo žodžiu, galinčio padėti vykstant teismo procesui, arba vertėjo raštu paiešką, prireikus – oficialioje interneto svetainėje.

Autor treści:
Belgia

Kaip rasti vertėją raštu Belgijoje?

Belgijoje dabar yra dvi oficialios centrinės duomenų bazės: viena skirta teismo ekspertams, o kita – vertėjams raštu, vertėjams žodžiu ir vertėjams, kurie gali versti raštu ir žodžiu.

Šios duomenų bazės buvo sukurtos pagal 2014 m. balandžio 10 d. įstatymą.

Jų oficialūs pavadinimai:

  • Nacionalinis teismo ekspertų registras (Registre national des experts judiciaires)
  • Nacionalinis vertėjų raštu, vertėjų žodžiu ir vertėjų, kurie gali versti raštu ir žodžiu, registras (Registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes)

Įstatymas įsigaliojo 2016 m. gruodžio 1 d.

Nuo 2017 m. birželio 15 d. šiais registrais gali naudotis teismai. Tai reiškia, kad registrai ir prokuratūra nebetvarkys teismo ekspertų arba vertėjų raštu / žodžiu sąrašų.

Vėlesniame etape prieiga prie šių registrų bus suteikta ir policijai.

Galiausiai kiekvienas asmuo registruose galės nemokamai ieškoti informacijos; tai bus galima daryti Federacinės viešosios teisingumo tarnybos (Service public fédéral Justice) svetainėje.

Susijusios nuorodos

Nacionaliniai vertėjų raštu / žodžiu ir teismo ekspertų registrai

Paskutinis naujinimas: 03/05/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.