Tłumacze pisemni/ustni

Cypr

Autor treści:
Cypr

Od 1 lipca 2019 r. tłumaczenia uwierzytelnione na Cyprze podlegają przepisom zawartym w ustawie nr 45(I)/2019 o rejestracji i regulacji usług świadczonych przez tłumaczy przysięgłych.

Zgodnie z tą ustawą każda osoba fizyczna lub każdy organ publiczny, które potrzebują tłumaczenia uwierzytelnionego, powinny zwrócić się bezpośrednio do tłumacza przysięgłego figurującego w rejestrze tłumaczy przysięgłych prowadzonym przez Radę Tłumaczy Przysięgłych.

We wspomnianej ustawie termin „tłumaczenie uwierzytelnione” definiuje się jako ważne i wierne tłumaczenie tekstu lub dokumentu z języka obcego na język grecki lub turecki i odwrotnie lub z języka greckiego na język turecki i odwrotnie, które zostało należycie ostemplowane i opatrzone pieczęcią urzędową Republiki Cypryjskiej.

Tłumacze przysięgli wykonują tłumaczenia dokumentów przeznaczonych do oficjalnego użytku publicznego na Cyprze i poza jego granicami takich jak dyplomy, akty małżeństwa, akty urodzenia, akty zgonu, zaświadczenia o niekaralności, paszporty, dowody osobiste, wyciągi z rachunków bankowych, akty własności, dokumenty dotyczące spółek, orzeczenia lekarskie i dokumenty prawne.

Obsługiwane języki to: angielski, arabski, bośniacki, bułgarski, chiński, chorwacki, czeski, duński, estoński, francuski, gruziński, hiszpański, litewski, łotewski, macedoński, niderlandzki, niemiecki, norweski, ormiański, perski, polski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, szwedzki, turecki, ukraiński i włoski – dotyczy to zarówno tłumaczeń na język grecki, jak i tłumaczeń z języka greckiego.

INFORMACJE O DOKUMENTACH PRZEKAZYWANYCH DO TŁUMACZENIA

  1. Wszystkie dokumenty przekazywane do tłumaczenia muszą być autentyczne i muszą zostać należycie zalegalizowane za pomocą apostille albo opatrzone pieczęcią Ministerstwa Spraw Zagranicznych (poświadczenie dyplomatyczne). Dokumenty należy zalegalizować przed przekazaniem ich do tłumaczenia. W odniesieniu do państw członkowskich UE rozporządzenie (UE) 2016/1191 stanowi, że podjęcie decyzji w kwestii tego, czy dany dokument należy opatrzyć apostille, czy też nie, należy do strony przedkładającej ten dokument. W biuletynie Ministerstwa Sprawiedliwości i Porządku Publicznego zawarto dodatkowe informacje na temat poświadczania dokumentów i przedstawiono wykaz państw będących stronami Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.
  2. Jeżeli chodzi o dokumenty, które nie muszą zostać opatrzone apostille, ale które wymagają legalizacji za pomocą pieczęci dyplomatycznej, strona przekazująca dokument do tłumaczenia powinna skontaktować się z odpowiednim departamentem swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu uzyskania dodatkowych informacji.
  3. Informacje na temat tłumaczenia świadectw maturalnych można znaleźć pod tym adresem.

Dodatkowe informacje można uzyskać, dzwoniąc pod numer telefonu Urzędu Prasy i Informacji +357 22801105 lub +357 22801133 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: translations@pio.moi.gov.cy

Informacje na temat opłat za tłumaczenia można znaleźć pod tym adresem.

Z tekstem ustawy z 2019 r. o rejestracji i regulacji usług świadczonych przez tłumaczy przysięgłych na Cyprze można zapoznać się pod tym adresem.

Informacje na temat Rady Tłumaczy Przysięgłych można znaleźć pod tym adresem.

Ostatnia aktualizacja: 11/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.