Tłumacze pisemni/ustni

Czechy

W niniejszej części przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Republice Czeskiej.

Autor treści:
Czechy

Co zawiera czeska baza biegłych i tłumaczy?

W czeskiej bazie biegłych i tłumaczy można wyszukiwać osoby widniejące w wykazie jako biegli i tłumacze – tj. osoby upoważnione do prowadzenia działalności w charakterze biegłego lub tłumacza. Wykazy biegłych i tłumaczy są prowadzone przez poszczególne sądy okręgowe i składają się z dwóch części: jednej dotyczącej biegłych i drugiej dotyczącej tłumaczy. Każdy tłumacz widniejący w wykazie biegłych i tłumaczy jest upoważniony do wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w odpowiednim języku zaznaczonym w wykazie.

Czeską bazę biegłych i tłumaczy utrzymuje i prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. Za prawidłowość zamieszczonych w niej danych odpowiadają jednak właściwe sądy okręgowe.

Czy dostęp do czeskiej bazy biegłych i tłumaczy jest bezpłatny?

Dostęp do bazy danych jest bezpłatny.

Jak szukać tłumacza sądowego w czeskiej bazie biegłych i tłumaczy?

Dane kontaktowe (lub inne) biegłego lub tłumacza można wyszukiwać online przy użyciu udostępnionej prostej wyszukiwarki internetowej. Tłumaczy można wyszukiwać według języków, na które posiadają uprawnienia, według obszaru właściwości miejscowej sądu okręgowego, do którego jest przypisane ich miejsce zamieszkania, lub po imieniu i nazwisku.

Ostatnia aktualizacja: 15/06/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.