Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2022 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej angielski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Tłumacze pisemni/ustni

Anglia i Walia

W niniejszej części można dowiedzieć się, w jaki sposób znaleźć w Anglii i Walii tłumacza zajmującego się tłumaczeniami prawniczymi.

Autor treści:
Anglia i Walia

Obecnie w Anglii i Walii nie istnieje centralna baza tłumaczy. Tłumaczy można jednak wyszukiwać w kilku zdecentralizowanych rejestrach i wykazach, między innymi:

Powiązane strony

krajowy rejestr tłumaczy ustnych na potrzeby służby publicznej,
stowarzyszenie tłumaczy ustnych pracujących na zlecenie sądów i policji;
instytut tłumaczeń pisemnych i ustnych;
wskazówki Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące ustnych tłumaczy sądowych

Ostatnia aktualizacja: 13/06/2017

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.