Tłumacze pisemni/ustni

Niemcy

Na niniejszej stronie przedstawiono informacje, które mają pomóc w znalezieniu tłumacza sądowego w Niemczech.

Autor treści:
Niemcy

Jak znaleźć tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Standardowa niemiecka baza danych zawiera wykaz wszystkich tłumaczy przysięgłych, zaprzysiężonych, posiadających odpowiednie uprawnienia i czynnych zawodowo, we wszystkich krajach związkowych (Länder) Niemiec.

Każdy kraj związkowy ustala kryteria dla tłumaczy, którzy mają zostać zaprzysiężeni, otrzymać uprawnienia lub pracować w służbie publicznej, tak więc każdy kraj związkowy ma pod tym względem swoje specjalne wymogi.

Czy dostęp do niemieckiej bazy danych tłumaczy jest bezpłatny?

Tak.

W jaki sposób szukać tłumacza przysięgłego (pisemnego lub ustnego) w Niemczech?

Przy wyszukiwaniu konkretnych tłumaczy można posłużyć się następującymi kryteriami: nazwisko, miejscowość, język. Jeśli wybiorą państwo jedną z pozycji na liście trafień, na stronie wyświetlą się dalsze kryteria (np. język tłumaczenia pisemnego lub ustnego i dane adresowe).

Powiązane strony

Baza danych ustnych tłumaczy przysięgłych (justiz-dolmetscher.de)

Baza danych pisemnych tłumaczy przysięgłych (justiz-uebersetzer.de)

Baza danych ustnych tłumaczy sądowych (gerichts-dolmetscher.de)

Baza danych pisemnych tłumaczy sądowych (gerichts-uebersetzer.de)

Portal ustnych tłumaczy sądowych (gerichtsdolmetscherverzeichnis.de)

Portal pisemnych tłumaczy sądowych (gerichtsuebersetzerverzeichnis.de)

Ostatnia aktualizacja: 13/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.