Tłumacze pisemni/ustni

Irlandia

Autor treści:
Irlandia

Irlandzkie Stowarzyszenie Tłumaczy Pisemnych i Ustnych (ITIA) zostało utworzone w 1986 r. i jest jedynym stowarzyszeniem zawodowym w Irlandii reprezentującym interesy praktykujących tłumaczy pisemnych i ustnych.

W bazie danych ITIA znajdują się osoby posiadające kwalifikacje i zarejestrowane do pracy jako tłumacze ustni i pisemni specjalizujący się w tłumaczeniach prawnych.

Strona internetowa ITIA jest dostępna pod adresem https://www.translatorsassociation.ie i umożliwia wyszukiwanie tłumaczy specjalizujących się w tłumaczeniach prawnych z listy według języków „z” i „na”.

ITIA
19 Parnell Square North,
Dublin 1
D01 E102

Ostatnia aktualizacja: 18/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.